کوچینگ ، مزایا و دستاورد ها

مشاوره جلسه کوچینگ مشاوره کسب و کار کاوه کارگر

تجربه شخصی من از کوچینگ

اولین بار به عنوان یک مراجع و کسی که در حوزه معدن فعال بود ، در جلسات کوچینگ شرکت کردم تا چالش های کسب و کارم را مطرح کنم . بعد از شش ماه همراهی با کوچ ام  صمیمیت ، اثر بخشی و پی گیری های او و تاثیری که در روند کار وزندگی ام گذاشته بود سبب شد که به وجد بیایم  و با توجه به علاقه ای که به آموزش و کمک به دیگران داشتم ، به سمت یادگیری کوچینگ و پرورش مهارت های آن پرداختم.

داستان چی بود؟

داستان از این قرار بود که احساس راحتی و آزادی از این که مورد قضاوت قرار نمی گرفتم و می دیدم فردی با تمام وجود به حرف های من گوش می دهد و سعی در درک کلمات و جملات مرا دارد باعث می شد که من به توانم در لابه لای مکالمات آینه ای مقابل خودم حس کنم که و خودم را در آینه ای شفاف ببینم و راهکار هایی که لازم داشتم را خودم بدست بیاورم ، کوچ ام با سوالات به جا و خوبی که می پرسید غبار روزمرگی را از روی افکارم بر داشت و در مدت کوتاهی چالش هایم به اهداف و هدف هایم به اقدام های قابل اجرا تبدیل شد ولی ماجرا به اینجا ختم نشد و با پی گیری و همراهی او این اقدام ها در طول زمان نه تنها کمرنگ نشد بلکه به بهترین نحوه با رفع ایرادات سر راه  ، به نقاط قوتم بدل گشتند.