پادکست روایت کسب و کار ؛ سری پادکست هایی است که بر مبنای روایتگری در حوزه کسب و کار تولید می‌شوند.

 

روایت اول: 

اهمیت درک مبانی پایه با حکایتی از زندگی محمد علی 

راوی : کاوه کارگر