مشاوره جلسه کوچینگ مشاوره کسب و کار کاوه کارگر کوچینگ چیست

تجربه شخصی من از کوچینگ – کوچینگ چیست؟

برای این که بدانم کوچینگ چیست ، اولین بار به عنوان یک مراجع و کسی که در حوزه معدن فعال بود ، در جلسات کوچینگ شرکت کردم تا چالش های کسب و کارم را مطرح کنم .

بعد از شش ماه همراهی با کوچ ام  صمیمیت ، اثر بخشی و پی گیری های او و تاثیری که در روند کار وزندگی ام گذاشته بود سبب شد که به وجد بیایم و با توجه به علاقه‌ای که به آموزش و کمک به دیگران داشتم ، به سمت یادگیری کوچینگ و پرورش مهارت های آن پرداختم.

در واقع با یادگیری کوچینگ دیدم تمامی نشانه‌هایی که در اطراف ما وجود دارند با تعمل و دید کوچینگی می‌توانند برای ما راهگشای چالش‌هایمان باشد.

اصل داستان چه بود؟

داستان از این قرار بود که احساس راحتی و آزادی از این که مورد قضاوت قرار نمی گرفتم و می دیدم فردی با تمام وجود به حرف های من گوش می دهد

و سعی در درک کلمات و جملات مرا دارد باعث می شد که من به توانم در لابه لای مکالمات آینه ای مقابل خودم حس کنم که و خودم را در آینه‌ای شفاف ببینم

و راهکار هایی که لازم داشتم را خودم بدست بیاورم ، کوچ‌ام با سوالات به جا و خوبی که می‌پرسید غبار روزمرگی را از روی افکارم برداشت.

در مدت کوتاهی چالش‌هایم به اهداف و هدف‌هایم به اقدام‌های قابل اجرا تبدیل شد

ولی ماجرا به اینجا ختم نشد و با پیگیری و همراهی او این اقدام ها در طول زمان نه تنها کمرنگ نشد بلکه به بهترین نحوه با رفع ایرادات سر راه  ، به نقاط قوتم بدل گشتند.