مقالات آموزشی کسب و کار

اصول پایه استراتژی و بازاریابی کسب و کار

در این سری یادداشت ها به الفبای استراتژی کسب و کار می‌پردازیم، فارغ از هر نوع تکنیک فروش و بازاریابی اگر ما استراتژی مناسبی نداشته باشیم، همیشه باید مبلغ گزافی را بابت بازاریابی پرداخت کنیم. با توجه به رقابت شدید در کسب و کار ها و رکودهای پیش رو، هر چقدر که دید و بینش بهتری داشته باشیم، می‌توانیم عملکرد بهتری از سایر رقیبان داشته باشیم.

مقالات این وبلاگ حاصل تجربه شخصی من در بیست سال گذشته است. موضوعات نیز با توجه به دغدغه مراجعانم در جلسات کوچینگ انتخاب شده‌اند. در مجموع یادداشت‌ها حاصل  برآیند دانش و تجربه شخصی و خرد جمعی سایر صاحبان کسب و کاری که با آنها در ارتباط بودم، هستند.

  • همه
  • حکایات و روایات توسعه فردی
  • کوچینگ
  • معرفی کتاب
  • مقالات کسب و کار