کتاب خلق مدل کسب و کار

بوم کسب و کار خلق مدل کسب و کار استراتژی کسب و کار بوم کسب و کار کاوه کارگر ارزش پیشنهادی بخش بندی مشتریان کانال ارتباط با مشتریان چهار چوب تعامل با مشتری جریان درآمد منابع کلیدی فعالیت های کلیدی شرکای کلیدی ساختار هزینه ها

معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار نویسنده الکساندر استروالدر ایو پیگنیور دسته بندی استراتژی کسب و کار سال انتشار ۲۰۱۰ درباره کتاب کتاب خلق مدل کسب و کار ” Business Model Generation “به معرفی مدل سازی جدیدی در کسب و کار می‌پردازد که مخصوصاً برای کسب وکارهای کوچک و متوسط قابل درک و کاربردی است. […]

معرفی کتاب با چرا شروع کنیم

معرفی کتاب با چرا شروع کنیم کاوه کارگر استراتژی کسب وکار استراتژی فروش کاوه کارگر

معرفی کتاب با چرا شروع کنیم نویسنده سایمون سینک Saimon Sinek دسته بندی استراتژی کسب و کار رهبری و توسعه فردی سال انتشار ۲۰۰۹ درباره کتاب کتاب با چرا شروع کنیم اولین کتاب سایمون سینک است و البته هنوز پر طرفدارترین کتاب اوست. وی ده سال بعد کتاب بازی بی نهایت را نوشت که از نظر […]

کتاب بازی بی نهایت

معرفی کتاب بازی بی نهایت کاوه کارگر خلاصه کتاب بازی بی نهایت

معرفی کتاب بازی بی نهایت نویسنده سایمون سینک Saimon Sinek دسته بندی استراتژی کسب و کار رهبری سال انتشار ۲۰۱۹ درباره کتاب کتاب بازی بی نهایت در راستای اولین کتاب نویسنده با عنوان ” با چرا شروع کنیم “ است. تفکر غالب آن کتاب هم در این کتاب وجود دارد. در کتاب ” با چرا شروع […]