استراتژی کسب و کار

بوم مدل کسب و کار استراتژی کسب و کار بوم کسب و کار کاوه کارگر

بوم مدل کسب و کار – برتری شما در بازار

بوم کسب و کار برای تحلیل و برنامه‌ریزی "کسب و کار" موثر‌ترین و ساده‌ترین روشی است که طی یک دهه بی رقیب مانده است و بزرگی همچون "مایکل پوتر" از آن به عنوان اساسی‌ترین ابزار اندیشیدن برای بقای کسب و کارها نام برده است . ... ادامه مطلب