کتاب خلق مدل کسب و کار

بوم کسب و کار خلق مدل کسب و کار استراتژی کسب و کار بوم کسب و کار کاوه کارگر ارزش پیشنهادی بخش بندی مشتریان کانال ارتباط با مشتریان چهار چوب تعامل با مشتری جریان درآمد منابع کلیدی فعالیت های کلیدی شرکای کلیدی ساختار هزینه ها

معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار نویسنده الکساندر استروالدر ایو پیگنیور دسته بندی استراتژی کسب و کار سال انتشار ۲۰۱۰ درباره کتاب کتاب خلق مدل کسب و کار ” Business Model Generation “به معرفی مدل سازی جدیدی در کسب و کار می‌پردازد که مخصوصاً برای کسب وکارهای کوچک و متوسط قابل درک و کاربردی است. […]