استعدادیابی

چندپتانسیلی،چندمهارتی،کاوه کارگر،توسعه فردی،بهبود فردی،مهارت

چاقوی سوییسی

اگر به مهارت های مختلف علاقه دارید و مدام جویای یک مهارت تازه هستید و از دید دیگران مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرید. خوندن این مقاله را به شما توصیه می کنم. ... ادامه مطلب
استعدادیابی پرورش استعداد کاوه کارگر سفر در زمان یافتن استعداد و توانایی

سفر در زمان و توسعه فردی

چگونه استعداد های خود را بیابیم و چرا این امر مهم است؟ محدودیت زمانی کلیدی است که توسعه فردی و پیشرفت کردن ما ، مدیون آن است. و ضرورت یافتن استعداد فردی را ، بیش از پیش معلوم می‌کند ... ادامه مطلب