بوم مدل کسب و کار ،بوم کسب و کار،کاوه کارگر

ارزش پیشنهادی مزیت رقابتی بوم کسب و کار

“ارزش پیشنهادی یک قدم جلوتر از دیگران در فتح بازار”

" ارزش پیشنهادی " به ما کمک می کند تا بتوانیم در ذهن مشتریان بمانیم و اگر خوب عمل کنیم ، مشتریان وفاداری خلق خواهیم کرد که هر کدام از آن ها تبدیل به سفیر تبلیغاتی ما در بین حلقه دوستان دور و نزدیک خود خواهند شد. ... ادامه مطلب