تبلیغات

تبلیغات تجربه مشتری کاوه کارگر توسعه بازار فروش خدمت رسانی

تبلیغات ، هزینه های شما را می‌بلعند! تجربه مشتری را جایگزین کنیم

بر خلاف تبلیغات که همیشه هزینه بر هستند. تمرکز بر بهبود و توسعه میزان رضایتمندی مشتریان از ما مثل کاشتن بذر هایی هست که وقتی شروع به رشد کند. ما را در برابر بسیاری از ناملایمات و مشکلات پیش روی بازار ضد گلوله می‌کند. ... ادامه مطلب