چهارجوب تعامل با مشتریان

تعامل با مشتریان بوم کسب و کار خدمات مشتریان روابط عمومی

تعامل با مشتریان – برای تعامل با مشتریان باید سنگ تمام گذاشت

اگر می‌خواهید حضور شما در بازار تثبیت شود. راز اصلی این است که دیگران برای شما تبلیغ کنند ، که به مهارت شما حفظ ارتباط شما با مشتریان شما مرتبط می‌باشد. "لمس قلب مشتریان بهترین نوع حفظ بازار و بازایابی است." ... ادامه مطلب