کتاب خلق مدل کسب و کار

بوم کسب و کار خلق مدل کسب و کار استراتژی کسب و کار بوم کسب و کار کاوه کارگر ارزش پیشنهادی بخش بندی مشتریان کانال ارتباط با مشتریان چهار چوب تعامل با مشتری جریان درآمد منابع کلیدی فعالیت های کلیدی شرکای کلیدی ساختار هزینه ها

معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار نویسنده الکساندر استروالدر ایو پیگنیور دسته بندی استراتژی کسب و کار سال انتشار ۲۰۱۰ درباره کتاب کتاب خلق مدل کسب و کار ” Business Model Generation “به معرفی مدل سازی جدیدی در کسب و کار می‌پردازد که مخصوصاً برای کسب وکارهای کوچک و متوسط قابل درک و کاربردی است. […]

مهمترین عامل موفقیت کسب و کارهای کوچک چیست؟

کسب و کارهای کوچک عامل موفقیت کسب و کارهای کوچک کاوه کارگر

فهرست مطالب مقدمه ما در همه ابعاد زندگی به دنبال یک راهکار جادویی می‌گردیم. راهکاری سریع و میانبری که ما را به موفقیت برساند. نه تنها در کسب و کار بلکه در تمام ابعاد زندگی ، به راستی کلیدی جادویی وجود دارد؟ این جملات بالا مرا به یاد انیمشین پاندای کونگفو کار می‌اندازد که در […]