۵ راهکار ساده حل مشکلات در کسب و کار

نوشتن کوچینگ مشکلات کسب و کار چالش های کسب و کار ورزش مطالعه کوچ کاوه کارگر

در اوج بحران ها ، مشکلات و چالش ها ، راهکار‌های ساده‌ای در کنار ما قرار دارند که به واسطه آن ها می توانیم راحت تر بر مشکلات غلبه کنیم و از رکود اقتصادی نجات یابیم

تبلیغات چیست آنها هزینه های شما را می‌بلعند! تجربه مشتری را جایگزین تبلیغات کنیم

تبلیغات چیست تجربه مشتری کاوه کارگر توسعه بازار فروش خدمت رسانی

بر خلاف تبلیغات که همیشه هزینه بر هستند. تمرکز بر بهبود و توسعه میزان رضایتمندی مشتریان از ما مثل کاشتن بذر هایی هست که وقتی شروع به رشد کند. ما را در برابر بسیاری از ناملایمات و مشکلات پیش روی بازار ضد گلوله می‌کند.